Kvæfjordkakas høye beskytter


Lars Andres Larssen
«Ikkje bære e Kvæfjordkaka vanvettig go,  men Kvæfjord markere sæ vanvettig bra som et distrikt med stor verdiskaping. Potedes, jordbær og Kvæfjordkaka! Nu må stortengspolitikeran våkne og finne
ut at det e i distriktan ting skapes - og
ikkje længer fettsuge dem»

Sagt med andre ord blir mitt budskap:
Kvæfjordkaka er ikke bare Norges
nasjonalkake. Den er et symbol på distrik-
tene som Norges nasjonalressurs, og den
er et symbol på kvalitet basert på egne produkter og tradisjoner. Folk som bor i Kvæfjord og andre distriktskommuner, må være bevisst sin egen betydning i ei tid hvor andre idealer står i fokus. Bygdesamfunnene må se sine muligheter og samarbeide om å utnytte dem. Utfordringen for politikere på alle nivå er å tilrettelegge best mulig for at lokal fantasi kan blomstre. Da må det skapes alternativ til dagens «fettsuging» av ressur- ser, kunnskap og erfaring fra bygdene.